EMTIA NAKLİYAT SİGORTASI

Taşıdığınız ürünleri güvence altına alın,

İçiniz hep rahat olsun!

BİZE ULAŞIN
POLİÇE VADEMİ HATIRLAT

Nakliyat Emtia Sigortaları:

Nakliyat Emtia Sigortası ile taşınabilecek herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarından biriyle bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş genel ve özel şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

Kıymet Sigortaları:

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri senet, tahvil, çek, bono, hisse senedi ve benzeri kıymetli evrak ile kâğıt ve madeni para, döviz, altın ve gümüşten kara, deniz ve hava yolu ile taşınmaları esnasında meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası:

Türkiye dahilinde karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili, mal sahibine karşı mali sorumluluklarını, poliçede belirtilen şartlar ve limitler ile teminat altına alır.

Nakliyat Emtia Sigortası ile sigorta konusu emtia, üç farklı ana teminatla güvence altına alınabilir:

Tam Ziya: Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.

Dar Teminat: Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çarpma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür.

Geniş Teminat: Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde taşınan sigorta konusu yükte meydana gelebilecek fiziksel hasar ve kayıpları Institute Cargo Clauses A ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır.

Önemli İstisnalar:

  • Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar
  • Malın mutat akması, ağırlığında ve hacminde mutat eksilme veya mutat aşınma ve yırtılma
  • Nakil vasıtasının ya da ambalajın uygunsuzluğu
  • Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar
  • Radyoaktif kirlenme, bulaşma
  • Sigortalının kötü niyeti
  • Savaş, Grev, Terör, Kargaşalık vb. (Ancak, savaş, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaşalık gibi riskler ek prim karşılığında teminat altına alınabilmektedir.)